Ör

Detalj av karta över Örs byalags in och utägor 1829 i samband med Laga skifte åren 1829 och 1830.
Källa: Lantmäteriet, Historiska kartor.

”1/8 M. Norr om Ör”.
Akvarell av konstnären Kilian Zoll (1818 – 1860), omkring år 1850.
Originalet finns på Kulturen i Lund.

Örs kyrka.
Foto: Johannes Johansson, Liatorp, 1906.

Folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgren (1813 – 1899) reste i hela landet och tecknade av bl a kyrkor.
1864 var han i vår trakt och här har han tecknat av Ör kyrkas dopfunt.

Senaste nytt

Örsholms gård.

På baksidan av detta kortet står det att bilden visar Tubbatorp i Ör.

Godtemplarorden bildade 1930 Logen N:o 4947 Vintersol i Ör socken.

Ryggåsstugan Söräng vid Sånnestorp, Ör.

Bil framför gästgiveriet i Ör.

Hylte skola tillkom efter folkskolereformen 1842. Skolan kom att bli den som användes för den norra delen av församlingen. Den första skolan som byggdes brann ner 1906? en vinterdag. Elden skulle ha börjat vid en kammin där man tokade ved. Skolan kom att ersättas med den som nu finns där.

Den nybyggda skolan innehåller en skolsal och kapprum. Skolan värmdes med ved och eleverna fick själva bära och elda i kaminerna. De sista åren kom skolsalen värmas av en fotogenkamin. På övervåningen finns en tjänstebostad med tre rum och kök. I två av rummen finns kakelugnar och i det tredje en kamin. I bottenvåningen fanns dessutom ett stort kök med spis och bakugn. På skolfoto kan man se att även den glasveranda som finns vid skolans ingång har kommit till i efterhand. På framsidan fanns en grusplan och i norra delen i gymnastikbom. På baksidan fanns trädgård som hörde till tjänstebostad. Till skolan hörde också en stensatt källare och ett uthus med förråd och torrdass. Runt skolan fanns ett staket.

I början bedrevs all undervisning för alla årskurser i skolan under olika tider på året. Under mitten på 1900-talet kom skolan att samverka med kyrkskolan nere i Öhr och då kom skolan att vara en av två där man endast hade några årskurser och en del av årskurserna gick i skolan i Öhr.

Efter kommunsammanslagningen kom även Ormesberga skola att ingå i detta och då kom årskurserna 1 och 2 att gå i skolan i Öhr årskurserna 3 och 4 i Ormesberga och 5 och 6 i Hylte.

I Hylte har under årens lopp ett flertal olika lärare tjänstgjort. De mest kända har varit Carl Nylander son till Anders den förste läraren i Öhr och tillika kantor. Carl var verksam i Hylte i många år. Även Carls bror Johan och hans hustru Anna från Tolg har varit verksamma som lärare i Öhr. Även Alice Andersson var verksam i Hylte i många år innan hon flyttade till Moheda. Den lärare som kom att vara verksam i Hylte fram till skolan nedläggning 1967 var Axel Henmark. Axel började som lärare i Öhr 1933.

Efter 1967 kom eleverna att åka till Moheda och där man kom att gå i skola från 3 till 6 klass och från 7 – 9 klass i Räppe skola sedermera Bergunda skola. När skolan lades ner 1967 skänktes den till Hembygdsföreningen av Moheda kommun. Föreningen fick den till sammans med en mindre penningsumma till underhåll. Tanken med gåvan var att på detta sätt bevara en tidstypisk gammal byskola. Skolan kom därmed också att få behålla sin tidstypiska inredning vilken finns kvar och finns att beskåda.

Under de första åren efter att skolan lagts ner var lägenheten uthyrd som bostad. Hylte skola har i hembygdsföreningen vid olika tidpunkter varit omdiskuterad. Åren 1983-84 fick föreningen med hjälp av kommunens försorg en beredskapsarbetare med vars hjälp skolan kunde renoveras upp och målas om. Under åren har föreningen drivet en hel del av sin verksamhet i skolan. Bland annat har en rad utställningar producerats som rönt stor uppmärksamhet.  

Gästgivaregården i Ör.
På trädet till höger sitter en affisch inför uppträdet med Arne Söderlunds Kvintett med Marie Dieke på sång.

Esso-macken i Ör med kyrkan i bakgrunden.

Översiktsbild där bl a Öhrs Lantcafé syns mitt i bilden.

Sälls stuga, Öhr.
Fotograf: Einar Estvall, Moheda.

Flygfoto över Ör, 1971.
Ensamrätt & Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed.
Fotografiet är frigivet av Försvarsstaben 89/1971.

Systrarna Skogströms Lantcafé i Ör.
Foto: Christer Nielsen, 2013.

Örs brygga.
Foto: Christer Nielsen, 2013-08-15.

Bondmorans Godis i Ör startade i juli 2013 av Charlotte Borneklint till höger. På bildens syns även maken Martin och Terese Berntsson.
Utdrag ur vår årsbok Värendsbygder 2013,
avsnittet ”Bilder från vår hembygd”
Foto: Christer Nielsen, 2013.un Margareta. Svens föräldrar hade affär i högra delen av huset från 1942 till 1964.

Utdrag ur vår årsbok Värendsbygder 2013,
avsnittet ”Bilder från vår hembygd”
Foto: Christer Nielsen, 2013.

Johan August ”Sytte” Johansson (1870-1938)

På metallplattan finns följande text:
SYTTE
Den renhjärtade.
Den barnafromme.
Det vandrande originalet
på Värends vägar.
Till hans minne firas
Syttedagen vid barndoms-
hemmet i Södratorp.
Foto: Christer Nielsen, 2016-06-23.

Vacker, och kulturhistoriskt värdefull, byggnadskonst vid Ör Knappatorp.
Foto: Christer Nielsen, 2017-09-29.