Adressändring

Har du flyttat?

Vårt medlemsregister uppdateras manuellt. Vi är därför beroende av att ni själva uppdaterar era kontaktuppgifter vid förändring. Detta för att vi vid behov ska kunna kontakta er men framförallt kunna leverera er vår års- och hembygdsbok Värendsbygder.

Är du ännu inte medlem se följande sida ”Bli medlem”.

Följ instruktionerna nedan och fyll i de obligatoriska uppgifterna för att fullfölja din adressändring. Du kan även kontakta oss per telefon eller meddelande för frågor eller att få hjälp med din medlemsansökan.

Så här behandlas dina personuppgifter, se följande sida ”Integritetspolicy”.