Alvesta

Första gången Alvesta, eller rättare sagt Aringsås, nämns i bevarade skriftliga källor är i ett medeltida brev daterat 2 februari 1398 då Karl Magnusson ger Ingeborg Arvidsdotter i morgongåva en gård i Sköldstad i Kvenneberga socken, en i Transjö samt gården, som kallas Högsgården, i Aringsås kyrkby. Utf., herr Magnus Sture, Karl Turesson beseglar.

Pergamentsbrevet på bilden är daterat 28 oktober 1422 då Jus Stensson pantsätter sin gård i Alvastadha i Arisaas socken till Johan Rovitusson.

Pergamentsbrevet är fotograferat av Riksarkivet.

Detalj av karta över Allbo härad från slutet av 1600-talet.

På kartan kan man förutom, tingzlada och Rätteplatz, se namnen Benestad, alfvestad, aringzås, ängeholm, Spånslanda, Lekared, gemmatorp och Brännehult. 

Lägg märke till galgen vid tingsplatsen samt de båda broarna och kyrkobyggnaderna.

Senaste nytt

Konstnären Bengt Nordenberg var i Alvesta år 1851 och gjorde en målning av kyrkan som då hette Aringsås kyrka.

Alfvestad järnvägsstation invigdes den 1 september 1863.
Konstnären Bengt Nordenberg gjorde denna målningen dagen efter, alltså den 2 september.

Artikel i tidningen ”Kalmar” den 2 juni 1877.

Artikel i den Svensk-Amerikanska tidningen ”Svenska Korrespondenten” den 14 februari 1895.

Artikel i tidningen ”Kalmar” den 24 april 1897.

”Skånehertigparet passera Alfvesta d. 8:de Juli 1905” 
Kronprinsen Gustaf Adolf (Sveriges Konung Gustaf VI Adolf 1950 – 1973) med kronprinsessan Margareta.

I ”Tidningen Kalmar” kunde man på måndagen den 10 juli 1905 läsa följande notis: ”Alfvesta den 8 juli. I Alfvesta, där 8 min. gjordes, hälsades hertigparet välkommet af landshöfding von Oelrich. Biskop Lindström samt flera af ortens bemärkta personer hade infunnit sig. Hertiginnan mottog blommor.” Tågresan fortsatte därefter norrut med nästa stopp i Nässjö kl. 6.32.

Foto: Maria Lindblom, 1905.

Alvesta kyrka i början av 1900-talet.
Bilden finns i den Mandelgrenska samlingen i Lund.

På kortet står det: ”Billagård, Aringsås. Salomon Samuelsson m. fam. omkr. 1912”.

Musikkåren i Alvesta omkring 1914.

En stor kulturell begivenhet i Alvesta 1914

Den amerikanska uppfinnaren och industrialisten Thomas Alva Edison (1847-1931) uppfann Kinetophonen redan på 1890-talet. 1913 vidareutvecklades detta till att ha film och ljud synkroniserade och på detta sättet blev det – som det står på filmaffischen från Alfvesta Biografteater – ”Talande film”.
På affischen från den 23 september 1914 står det att den ”Svenska introduktionen” skall ske. Det är operasångaren Oscar Bergström som skall presentera ”Edisons Kinetophon” för den svenska publiken med bland andra fruarna Thyra Leijman-Uppström och Thorborg Schröder. Herr Bergström skall bl.a. i korthet redogöra för kinetophonens uppkomst och utveckling samt framhäva dess stora betydelse ur kulturell synpunkt. 

Affischen finns bevarad på Kungliga biblioteket

Hemsida: biografblad.kb.se

”Karins hus” i Alvesta under sin glans dagar.

Huvudgården i Benestad, 1920.

Säteriet bildades på 1660-talet av Kungl. Rådet Edvard Ehrensten efter att flera hemman hade slagits samman, bl.a. Billagården och Sjögården. Gården har ännu äldre anor och 1648 skänkte Drottning Kristina skattehemmanet på 6 mtl till överstelöjtnanten Johan Armlod. Den mest kände ägaren under 1900-talet torde vara Riksdagsmannen Per Gustafsson.

Källa: Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1928 ”Kronobergs Läns Herrgårdar” av P. G. Vejde.

Järnvägsstationen omkring 1920.

Pressbyråkiosken i stationsbyggnadens övre vänthall där det nu är utställningshall.

Vilhelm Moberg var lokalredaktör i Alvesta för tidningen Nya Växjöbladet mellan åren 1922 – 1927.

Gustaf Jonasson med familj. Till höger sitter sonen och sedermera riksdagsmannen Per Gustafsson.

I Smålandsposten kunde man den 9 Juli 1931 läsa om följande dödsfall:
”I sitt hem hos sin son, riksdagsman Per Gustafsson, Benestad, Aringsås, avled under natten till tisdagen i en ålder av över 85 år f. hemmansägaren Gustaf Jonasson från Blädinge Jutagård, vilken gamla fädernegård den avlidne innehade till för ett 10-tal år sedan.
Varmt fästad vid sin fädernesocken och dess förhållanden samt minnesgod och intresserad hade han mycket att förtälja om gångna tider och personer i Blädinge, där han under sin mannaålder hedrades med många kommunala uppdrag.
Av barnen leva kvar endast en son, riksdagsman Per Gustafsson, och döttrarna Gärda, som ömt och kärleksfullt vårdat den avlidne i hans hem, samt Eva och Hilda, de båda sistnämnda bosatta i Stockholm.”

Linnérs Motorfirma ABs gamla lokaler med Esso-skylt på skärmtaket.
Företaget startade upp som Claes Engströms Motorfirma.
Övre raden från vänster: Anders Karlsson, Hilding Danielsson, Sture Johansson, Arvid Albrekt, Ture Nilsson, Artur Andersson, Bror Johansson, Lennart Pettersson, Karls Gustavsson, Harry Andersson, Sten Elovsson, Ture Johansson, Sölve Lundbäck, Ivar Nilsson.
Nedre raden från vänster: Sigvard Signal, Oskar Svensson, AXEL LINNÉR, CLAES ENGSTRÖM, Margit Krüger, Erik Rundblom, Kjell Johansson.
Innehavarna Axel Linnér och Claes Engström med personal poserar framför en bil med gengasaggregat varför man kan gissa att fotografiet är taget på 1940-talet.
I bakgrunden kan man se fastigheten, Kyrkogatan 5, där Tandläkare Sune Tired nu har sin mottagning. När fotografiet togs fanns här då (till vänster) Österlunds Modeaffär och (till höger) Lauréns Speceriaffär.

Fotografiet visades i samband med utställning i Alvesta kommuns utställningshall år 2015.

Olle Perssons orkester med bl.a. Ulla-Britt Johnsson, ca 1945.
Foto: Mimmi Nilsson (1887 – 1964).

Riksdagsmannagården före renoveringen som utfördes 1949 – 1951.

Jordbrukaredag vid KLS i Alvesta.

Storgatan på 1940-talet.
Foto och ensamrätt: A/B Almquist & Cöster, Hälsingborg.
Förlag: Alfa Nylanders Pappershandel, Alvesta.

Alvesta Folkpark, 1952. 

Personerna bakom det s.k. Karusellprogrammet är från vänster: Bengt Hultman, Ivan Berggren, Lizzie Andersson, Simon Johansson, Sven Fredriksson, Ann-Mari Mohlin, Hilding Johansson och Bertil Sandgren.
Fotografiet är omslag till NAHs årsbok Värendsbygder år 2002.

En ”på den tiden” vanlig syn i Alvesta var när Sahlström kom med häst och vagn.
Storgatan i Alvesta, 1953.

Håkans kiosk i järnvägsparken.
Foto: Nils Lindström, 1962.

Virdavallen i Alvesta, 1960 ca.
Idrottsplatsen byggdes på initiativ av Alvesta Gymnastik- och Idrottsförening.

Fotografiet är med största sannolikhet taget av Nils Lindström. Detta fotografiet och en mängd andra från tiden omkring 1960 publicerades i jubileumsboken ”Alvesta i ord och bild” 1963.

Alvesta marknad måste väl ändå ha stått på höjden i popularitet 1969? Det året hade man bl.a. Garvis, Jokkmokks-Jocke, Bosse Parnevik, Claes Lennarts, Sven Ingvars och den blivande världsstjärnan och ikonen Agnetha Fältskog (från ABBA). Det var en jubileumsmarknad med anledning av IF Raketens 20-åriga tillvaro vilket säkert bidrog till det fantastiska startfältet.

Alvesta kyrkokör.
Foto: Nils Lindström, 1976.

Exempel på glas från Alvesta glasbruk som fanns mellan åren 1933 – 1977.
Foto: Christer Nielsen, 2014-06-15.

Pizzeria Bella Capri startade 1981 i Folkets Hus. Vid dörren syns innehavaren Uber Zomegnan med makan Maria.
Utdrag ur vår årsbok Värendsbygder 2013,
avsnittet ”Bilder från vår hembygd”
Foto: Christer Nielsen, 2013.

Artikel i tidningen ”Smålandsposten” den 13 augusti 2014.

Den vackra allén som leder fram till Engaholms gods. 
Foto: Christer Nielsen, 2017-10-13.