Kvenneberga

Dubbelskalig oval spännbuckla av brons. Övre skalet har djurornamentik med 5 st upphöjda knappar. Nål saknas. Hittad vid Sköldstad Tångaregård.
Fotografiet tillhör Kulturparken Småland/Smålands Museum.

Första gången Kvenneberga nämns i bevarade skriftliga källor är i ett medeltida brev daterat 1273.
Prästen Peter i Berg upprättar sitt testamente på följande sätt: Han skänker till klostret i Nydala ena hälften av de hus han byggt på kyrkans i Berg tomt, till bröderna i klostret i Kalmar andra hälften av dessa hus jämte 10 mark, såsom allmosor till kyrkan i Växjö 3 mark penningar, till kyrkan i Kvenneberga 1 mark, till kyrkan i Ör 1 mark, till kyrkan i Härlöv 1 mark, till kyrkan i Öjaby 1 mark, till kyrkan i Berg 3 mark och till var och en av prästerna i Norrvidinge härad 2 öre penningar, för sin gravplats i Nydala kloster till detta all sin egendom i Härlöv med tillägor, till hospitalet på Öland två sängar med tre uppsättningar lakan och såsom allmosa till bröderna i Nydala sin resterande egendom, om någon återstår, sedan det ovanstående fördelats. Lagmannen Folke, Tuke Johansson och hans mor R. beseglar.
Pergamentsbrevet är fotograferat av Riksarkivet.

Senaste nytt

Ett torpställe vid Sköldsta i Kvenneberga socken.
Teckning på ett skissboksblad av konstnären Kilian Zoll, omkring 1840-talet.

Artikel i ”Post- och inrikes tidningar” den 7 juni 1860.

Stugan som syns på vykortet kallas för ”Liller stuga” i Uråsa.

Äreport vid bröllop i Kvenneberga.
Foto: Mårten Sjöbeck, 1927.

Skola och lärarbostad i Kvenneberga.
Fotografi från omkring 1930.
Tack till Ingrid Svensson som har bidragit med fotografiet!

Skolkort från Kvenneberga, läsåret 1932/1933.
Småskola 1-2, Småskollärare: Ester Lindgren.
Folkskola 3-6, Folkskollärare: Elias Friberg.
Tack till Ingrid Svensson som har bidragit med fotografiet!

Lille-Gustavs stuga.

Lille-Gustav med okänt teatersällskap omkring år 1900.

Hemvärn och Lottakår för Hjortsberga och Kvenneberga.

Hemvärnet stående fr. v. Erik Dalqvist (Forssa), Albert Granefelt (Hult), Torsten Andersson (Hönetorp), Gustav Kristoffersson (Elofstorp), Åke Svensson (Uråsa), Herbert Johansson (Transjö), Johan Johansson (Sköldstad), Gottfrid Johansson (Uråsa), Lennart Rüden (Forssa), Gunnar Johansson (Sköldstad), Albert Forsenberg (Forssa), Anders Svanberg (Sköldstad), Fanbärare Viktor Karlsson (Bergåkra).

Hemvärnet sittande fr. v. Johan Nilsson (Transjö), Lennart Karlsson (Kvenneberga), Ingemar Ahlm (samhället), Rune Gustavsson (Öjahagen), Torsten Sund (samhället), Roland Eriksson (Forssa), Bertil Svensson (Hult), Karl Andersson (Transjö), David Backgård (Gravanäs), Valfrid Lundberg (Sköldstad), Karl Andersson (Uråsa).

Lottakåren fr. v. Astrid Petersson (Mo), Gertrud Danielsson (Mo), Britta Nordin (samhället), Lisa Ahlm (samhället), Hilda Svensson (Mo), Dalia Sund (samhället), Anna Karlsson (Fridhem), Berta Andersson (Ekelyckan), Ellen Svensson (Forssa), Hildur Svensson (Hårestorp), Ingegerd Svensson (Forssa), Inga Johansson (Forssa), Inga Liljenberg (Mo).

Fotografiet är troligtvis taget i samband med kyrksöndag utanför Hjortsberga skola i början av 1940-talet.

Tack till Ingrid Svensson som har bidragit med fotografiet!

Kvennebergas nybygda kyrka invigdes den 23 maj 1983.
Arkitekt var Sven Karlsson, Växjö. 
Vykort med foto av Roland Ekholm, Smålandsposten, Växjö.
Förlag: ”E. Danielson AB, Genevad.”

Granitbrottet i Uråsa. Tyska och norska företag bröt svart granit här i början på 1900-talet.
Utdrag ur vår årsbok Värendsbygder 2013,
avsnittet ”Bilder från vår hembygd”
Fotograf: Ingrid Svensson.

Vägskälet vid Kvenneberga bygdegård.
Fotograf: Christer Nielsen, 2019-07-16.