Skänk gåva till Norra Allbo Hembygdsförening

Var med och gör skillnad

Norra Allbo Hembygdsförening är en ideell allmänyttig förening som drivs helt av idella krafter. Vi är således beroende av våra medlemmar och gåvogivare för att kunna fortsätta vårt  arbete med att bevara och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv i Norra Allbo. Vi tar därför tacksamt emot föremål till vår museisamling, handlingar och bilder till vårat arkiv men även eknomiska bidrag.

Tillsammans gör vi skillnad! 

Instruktioner för gåvoinlämning

För gåvoinlämning vänligen kontakta alltid föreningens ordförande. Vilken även kommer att redovisa aktuell gåva inför styrelsen.

Föremål till föreningens museisamling
Föremål kan i första hand överlåtas det vill säga skänkas till föreningen, varav föreningen övertar ägandeskapet av aktuellt föremål. I syfte att bevara och tillgängliggöra föremålet vid förenings museum för föreningens medlemmar, besökare och allmänheten i sin helhet.

Föremål kan även lämnas på deposition vilket betyder att du som äger föremålet fortsättningsvis äger föremålet men överlåter i detta fall nyttjandet till föreningen.

Handlingar och/eller bilder till föreningens arkiv
Handlingar och/eller bilder kan endast överlåtas det vill säga skänkas till föreningen. Föreningen tar inte emot handlingar/bilder som deposition då detta inte anses hanterbart.

Skänkta handlingar/bilder kommer att ingå i föreningens arkiv vilket finns tillgängligt för föreningens medlemmar, besökare och allmänheten i sin helhet på hembygdsgården. 

Ekonomiska bidrag
Alla ekonomiska bidrag till föreningen är av stor betydelse. Vilket bidrar till att föreningen kan fortsätta sitt arbete att bevara och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv i Norra Allbo.

Senaste nytt