Blädinge

Blädinge kyrkas medeltida dopfunt med runinskrift:
÷ finviþir hiog þæta kar : a : tiura:biærh:e
(Finnvid på Djuraberg högg denna funt)

Fotografiet tillhör Kulturparken Småland/Smålands Museum.

I föreningens årsbok för 2018 ”Värendsbygder” finns det en artikel om dopfunten.

Detalj av karta över Blädinge bys inägor 1813, upprättad i samband med storskifte.

Källa: Lantmäteriet, Historiska kartor.

Senaste nytt

Artikel i ”Post- och inrikes tidningar” den 28 december 1838.

”Parti vid Hullt – Mellan Ås och Blädinge”.
Tuschteckning på ett skissboksblad av konstnären Kilian Zoll (1818 – 1860), omkring år 1850.
Originalet finns på Kulturen i Lund.

Odaterat fotografi på Oby säteri.

I Nils Månsson Mandelgrens bok ”Atlas till Sveriges odlingshistoria” från 1877 finns följande bilder på Oby säteri.

Nobelpristagaren Pär Lagerkvists farbror, Samuel Gustaf, föddes i Blädinge socken 1855. Vid 24 års ålder utvandrade han till USA och började arbeta i Chicago som mekaniker. 1882 flyttade han till Minneapolis. Han startade en hissfirma med namnet ”Gust. Lagerquist, Elevators and Machine Shop”. Firman, som även hade ett eget gjuteri, hade ett trettiotal anställda.

Vykort från 1900-talets början med motiv från Blädinge.

Sissleboda, Blädinge.
Samuel Jonasson med sonen Salomon Samuelsson. 

Espemoen, 1925.
”Espemoen, ett mtl frälse, kom i början av 1600-talet i luf Stråles på Ekna ägo och innehades efter honom av hans dotter, fru Katarina Sabelfelt. Denna sålde hemmanet 1690 till kyrkoherde Elias Wiesel i Vislanda. En av hans sons sju mågar, sedermera prosten Nils Wieselqvist, bebodde stället och uppförde den ännu kvarsteånde manbyggningen. 
Källa: Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1928 ”Kronobergs Läns Herrgårdar” av P. G. Vejde.

Folkskolan, Blädinge.
Förlag: John K. Gustavsson, Blädinge.

Blädinge kyrka har ett medeltida ursrpung vilket blir klart när man ser dopfunten med följande runinskrift ”Finnved högg denna funt på Djuraberg”. 

Kyrkan ligger på en höjd vid sjön Salen. 
Vykort med foto och ensamrätt: ”Leif Wirén, Holsbybrunn.”

Blädinge järnvägs- och poststation byggdes 1918 och lades ner 1970.

Vykort med foto och ensamrätt: ”Leif Wirén, Holsbybrunn.”

John Konrad Gustavssons Speceri och Diverseaffär i Blädinge. 
Gustavsson kom från Åkerby Norregård i Ljuders socken.

Vykort med foto och ensamrätt: ”Leif Wirén, Holsbybrunn.”

Björknäset är Tyrolens föregångare. 
”Saxat” ut tidningen Kronobergaren, 1954.

Tyrolen startades 1962 upp av nöjesprofilen Olle Olofsson.
2007 tog de nya driftiga ägarna över Tyrolen som då hade legat i träda i flera år. Nu är Tyrolen återigen en välbesökt svensk folkpark med bl a Olles onsdagar, musikfestivaler så som Muskelrock och loppisar m.m.
Om Ni har information om Tyrolen (bilder, tidningsurklipp eller dylikt) skulle vi med stor tacksamhet ta del av detta!

Kontakta i så fall Christer Nielsen på nyelund@hotmail.com

Artikel i tidningen ”Smålandsposten” den 13 augusti 2014.

Vackert parkområde vid Oby säteri. 
Fotograf: Christer Nielsen 2013-08-15.

Bro vid Oby herrgård. Oby omnämndes redan 1272 i bevarade källor. Byn brändes 1612 av en dansk här under det så kallade Kalmarkriget. Den gamla huvudbyggnaden på Oby brann ned 1888 och byggdes inte upp på nytt. 
Utdrag ur vår årsbok Värendsbygder 2013, 
avsnittet ”Bilder från vår hembygd”
Fotograf: Christer Nielsen

Armbrytning på musikfestivalen ”Muskelrock”, Tyrolen.
Fotograf: Niklas Gustavsson 2016-06-03, Rockfoto.nu