Härlöv

Härlövs kyrkby.
Blyertsteckning på ett skissboksblad av konstnären Kilian Zoll (1818 – 1860), omkring år 1850.

Artikel i tidningen ”Norra Skåne” den 1 maj 1894.

Senaste nytt

Församlingsbok för Härlövs församling 1895-1911.

Svenska kyrkan började på 1680-talet att sammanställa uppgifter om de boende i respektive socken. Det gällde i första hand boende i olika fastigheter, födelse, dop, vigsel, dödsfall, begravning samt in- och utflyttning. Dessa böcker är en fantastisk tillgång om man är intresserad av den gamla bygden. Man kan även forska sig tillbaka för att ta reda på vem som, genom åren, har bott i den fastighet som man kanske idag äger.

Härlöv Skräddaregård.

Brytstuga i Härlöv.
Foto: Mårten Sjöbeck, 1929.

Vy över Härlövs kyrka med omgivningar, 1936.
Fotografiet tillhör Kulturparken Småland/Smålands Museum.

Borshult i Härlöv socken.
Fotograf: Jan Erik Anderbjörk, 1941 el. 1942.
Fotografiet tillhör Kulturparken Småland/Smålands Museum.

Arnanäs.
Redan när detta fotografiet togs var huset ca 100 år gammalt.
Foto: Tage Berggren, 1944.

Flygfoto över kyrkbyn i Härlöv 1947 eller 1948.
På bilden syns taket på klockstapeln som faktiskt är Sveriges äldsta daterade klockstapel, virket är från 1485.
För att få lite perspektiv så är den alltså samtida med när Christofer Columbus upptäckte Amerika.

Härlövs kyrka är en välbevarad barockkyrka och används ofta som vigselkyrka.

Minnesvård efter Smedmästaren Claes Robert Andersson (1859 – 1945) och hans hustru Karolina (1859 – 1931).
Foto: Christer Nielsen 2013-08-15.

Kyrkogårdsgrindarna.
Utdrag ur vår årsbok Värendsbygder 2013,
avsnittet ”Bilder från vår hembygd”
Fotograf: Christer Nielsen

Den gamla smedjan i utkanten av byn vittnar om byasmedjornas betydelse. Det var här som jordbrukarna fick sina maskiner vårdade och lagade och hästägarna fick sina djur skodda. I nödfall kunde nog smeden även vara behjälplig vid t.ex. tandvärk.
Fotograf: Christer Nielsen, 2014-06-21.