Hjortsberga

Transjö (fotografi från tidigt 1920-tal)
Runsten från 1000-talet e. Kr.
”Göt satte denna sten efter Ketill, sin son. Han var av män mest rättrådig. Han slöt sitt liv i England.”
Drygt 40 meter norr om stenen ligger bygdegravfältet med 15 gravhögar.

Foto av en tvåspannig stenvalvsbro. 3400 m S om Hjortsberga kyrka, över Hultaån. Vägen Hökås-Alvesta. Källa: Kronobergs läns väginventering 1943.
Fotografiet tillhör Kulturparken Småland/Smålands Museum.

Senaste nytt

Artikel i ”Post- och inrikes tidningar” den 10 juni 1841.

Hjortsberga kyrka byggdes 1838-1839.
Vykort med foto och copyright: ”Å. Dolk. Landsbro.”

Hjortsbergas första stationsbyggnad var uppförd i trä. 1904 totalförstördes denna byggnaden i en brand. Ny stationsbyggnad uppfördes då i tegel. Bakom stationen ser man, på både fotografierna, den tillhörande träbyggnaden som klarade sig i branden.

Mo Gård.
Vykort postgånget 1914. Från Betty Pettersson som skriver: 
”… här ser du vårt hus  ett stiligt hus va  många små snygga rum må du tro …” o s v.
Vykortet är adresserat till Hulda Ljungberg, Majorsgatan 23a, Malmö. 
Mangårdsbyggnaden på bilden är uppförd 1854. Mo var 1410 huvudgård till ett antal egendomar, som innehades av Erngisle Plata.

Forssa, 1920.
På bilden ser vi den gamla ståtliga huvudbyggnaden på Forssa säteri.
Källa: Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1928 ”Kronobergs Läns Herrgårdar” av P. G. Vejde.

I Sveriges olika landsarkiv finns en mängd med spännande upplysningar om socknens historia. När det gäller vårt närområde så är det Landsarkivet i Vadstena man kan vända sig till om man söker upplysningar om ”det som en gång var …”
På bilden ovan kan vi se ett typexempel på uppslag i den s.k. församlingsboken för Hjortsberga församling åren 1931 – 1936. Det gäller fastigheten Hjortsberga Prästgård och vilka som under denna tid bodde här. Kyrkoherde Johan Wieslander är född i Färgaryds församling 1849 och avlider här 1934. Vi kan se vilka präster som vikarierat under kyrkoherde Wieslanders sjukdom och även vem som efterträdde honom som kyrkoherde, nämligen Nils Samuel Teodor Rosengren.

Tage Berggren fotograferade Hjortsberga med omgivningar omkring 1940.
Fotograf: Tage Berggren.

Torpet Lindesberg under Vret Norregård.
Torpet låg på gränsen till Änganäs kvarns ägor.
Fotograf: Tage Berggren.

Fotograf: Mårten Sjöbeck, 1930- eller 1940-talet.

Affisch från Tallskogen i Hjortsberga socken den 18 mars 1939 då Europas förnämsta kraftgladiator Johnny Wall, även kallad den Vita Leoparden, skulle uppträda. Haga Dansorkester stod för musiken denna aftonen.

Hemvärn och Lottakår för Hjortsberga och Kvenneberga.

Hemvärnet stående fr. v. Erik Dalqvist (Forssa), Albert Granefelt (Hult), Torsten Andersson (Hönetorp), Gustav Kristoffersson (Elofstorp), Åke Svensson (Uråsa), Herbert Johansson (Transjö), Johan Johansson (Sköldstad), Gottfrid Johansson (Uråsa), Lennart Rüden (Forssa), Gunnar Johansson (Sköldstad), Albert Forsenberg (Forssa), Anders Svanberg (Sköldstad), Fanbärare Viktor Karlsson (Bergåkra).

Hemvärnet sittande fr. v. Johan Nilsson (Transjö), Lennart Karlsson (Kvenneberga), Ingemar Ahlm (samhället), Rune Gustavsson (Öjahagen), Torsten Sund (samhället), Roland Eriksson (Forssa), Bertil Svensson (Hult), Karl Andersson (Transjö), David Backgård (Gravanäs), Valfrid Lundberg (Sköldstad), Karl Andersson (Uråsa).

Lottakåren fr. v. Astrid Petersson (Mo), Gertrud Danielsson (Mo), Britta Nordin (samhället), Lisa Ahlm (samhället), Hilda Svensson (Mo), Dalia Sund (samhället), Anna Karlsson (Fridhem), Berta Andersson (Ekelyckan), Ellen Svensson (Forssa), Hildur Svensson (Hårestorp), Ingegerd Svensson (Forssa), Inga Johansson (Forssa), Inga Liljenberg (Mo).

Fotografiet är troligtvis taget i samband med kyrksöndag utanför Hjortsberga skola i början av 1940-talet.

Tack till Ingrid Svensson som har bidragit med fotografiet!

Ungdomsgården i Hjortsberga invigdes den 4 september 1955.

Valborgsmässoafton vid Ungdomsgården, 1959.
Affisch tryckt av Elof Lindströms Söner, Boktryckeri AB, Alvesta 21 april 1959.

I oktober 2005 inköptes Hjortsberga station och då började Pia Carlsson förvandlingen av det gamla stationshuset till blomsteraffär och handelsträdgård, Blomsterbo. Sedan dess har järnvägsparken åter blivit en park och verksamheten har dessutom utökats med ett modernt växthus i stil med det gamla stationshuset från 1904.
Utdrag ur vår årsbok Värendsbygder 2013,
avsnittet ”Bilder från vår hembygd”
Fotograf: Lars-Olof ”Zona” Franzén.

Loppis har varit, och är, väldigt populärt i hela landet sedan många år. En av de många i vår trakt finns i Hjortsberga.
Fotograf: Christer Nielsen, 2013-08-18.