Historik

”Att väcka och förstärka kärleken till hembygden”

Norra Allbo Hembygdsförening har med sitt motto ”Att väcka och förstärka kärleken till hembygden” verkat sedan starten år 1927 och är en av södra Sveriges äldsta och största hembygdsförening. Med ett verksamhetsområde som utgör den norra delen av tidigare Allbo Härad vilket är att jämföra med norra delen av Alvesta kommun inklusive Ör (Växjö kommun). Det vill säga socknarna Blädinge, Alvesta, Lekaryd, Härlöv, Ör, Moheda, Slätthög, Mistelås, Kvenneberga och Hjortsberga.

Norra Allbo Hembygdsförening

Ett starkt hembygdsintresse har funnits i Norra Allbo Härad sedan forntida dagar. Tack vare detta har våra sagor, sägner, minnen och traditioner kunnat bevarats till våra dagar.

Den 3 juni år 1927 kom ett tjugotal personer från skilda delar av Norra Allbo Härad att underteckna ett upprop med inbjudan till bildandet av en hembygdsförening. Varpå man den 19 juni samma år beslöt att bilda en hembygdsförening, vilken kom att startas den 4 december år 1927. Föreningens förste ordförande var riksdagsman Per Gustafsson, som senare efterträddes av lantbrukare Emil Gustafsson. Vid samma tillfälle antogs föreningens stadgar. Vilket samma budskap än idag fortsätter att ligga till grund för föreningens fortsatta verksamhet och utveckling.

”Föreningens ändamål att verka för kultur, natur och skydd genom att väcka och stärka kärlek till hembygden och sinnet för dess traditioner och minnen, att genom uppteckningar bevara sägner, berättelser och alla slags uppgifter av intresse för bygden samt att verka för att föremål av kulturhistoriskt intresse tillvaratagas i den miljö de tillhöra eller i en eller flera fornstugor. Föreningen skall understödja vad som göres för att försköna eller höja trevnaden av en plats eller hindra dess förfulande.”

Föreningen kom under sina första år att inventera under Tage Berggrens ledning fasta fornlämningar och fynd, vilket föreningens första års- och hembygdsböcker Värendsbygder bevittnar om. Tage Berggren själv var och förblir en eldsjäl inom Norra Allbo Hembygdsförening utöver sin inventering över fasta fornlämningar gav han avtryck i mån och mycket av föreningens verksamhet. Detta tillsammans med föreningens andre ordförande Emil Gustavsson och gårdens dåvarande ägare Karolina Johansson vilka tillmöjliggjorde förvärvet och bevarandet av  den blivande hembygdsgården på Riksdagsmannagården i Alvesta. Samtidigt som Olof Jönssons skaldekonst tillsammans med Axel Q Svensson och deras gedigna hembygdskunskaper kom att berika och lägga till grund för Värendsbygder. Värendsbygder som sedan år 1929 utgivits varje år fram till våra dagar.

Under åren har föreningen rest en minnessten vid Blädinge kyrka för att uppmärksamma slaget vid Blädinge år 1612 (Kalmarkriget 1611-1613). Tillvaratagit Halt-Olas Stuga och Benestadstugan som idag är placerade i Hagaparken för att nämna några av föreningens åtaganden och gjorda gärningar.

Vi vill avslutningsvis till denna korta beskrivningen tillägna vår största tacksamhet till våra medlemmar, författare och övriga som medverkat till föreningens verksamhet och utveckling under alla år.

Senaste nytt