Moheda

Detalj ur geometrisk uppmätning av Moheda prästgårds ägor år 1696.
Beskrivning av kartan:
Nr 1. Moheda kyrka.
Nr 2. Mohedaån.
Nr 3. Landsvägen som i stort sett sammanfaller med Växjövägen.
Nr 4. Södra bron över Mohedaån.
Nr 5. Norra bron över Mohedaån som då var belägen något väster om Torpsbruksvägen.
Källa: Lantmäteriet, Historiska kartor.

Salubodarna på Moheda marknadsplats från väster med Klintaberget i bakgrunden.
Teckning på ett skissboksblad av konstnären Kilian Zoll, omkring 1840-talet.

Detta är kanske det äldsta bevarade fotografiet som finns från Moheda.
Enligt uppgift är bilden tagen 1870 från Kaptensträdan mot den tidigmedeltida kyrkan med klockstapel från 1665.

Detta fotografiet på Moheda kyrka från söder är taget före 1881.

Senaste nytt

Det hittills enda kända fotografiet på Mohedas gamla sockenstuga som bl a inrymde skola.

Kungörande i ”Wernamo Tidning” den 14 december 1877.

Stationsområdet på 1800-talet. Alla byggnader på bilden är rivna sedan länge.
Inte ett enda av de vackra husen utmed Östra Järnvägsgatan är uppförda vilket säger något om fotografiets ålder.

Lindströms tryckeri startade sin verksamhet år 1896 i Moheda. 1948 flyttades verksamheten till Alvesta.
Företaget finns fortfarande kvar inom familjen och har varit en betydande partner för Norra Allbo Hembygdsförening ända sedan starten på 1920-talet. Alla årsböcker sedan 1929 (förutom ett fåtal årgångar) har tryckts av detta kunniga, proffsiga och trevliga företag.

De flesta som bor i Moheda har hört talas om Ages väg. Men långt ifrån alla vet var namnet kommer från. På den här s k priskuranten från 1905 kan man få en ledtråd – telegrafadressen ”Age.” som idag motsvaras av våra telefonnummer kommer från namnet på byggmästaren och sågverksägaren A. G. Johansson.
Sågverket som låg framför Moheda gamla järnvägsstation totalförstördes i en brand på 1940-talets slut.

Denna bild är från mitten av 1890-talet. Fastigheten är det hus där sedermera Centralkaféet och Erik Söderströms affär var inrymda. Beläget vid nuvarande parkeringen framför ICA Supermarket Grytan. Med på bilden är bland andra handlanden Gustaf Erlandsson, med cykel, längst till häger Edvard Svenson som var affärsanställd hos Erlandsson. En av männen på verandan är troligen skomakaren Carl Emil Rundblom som hade sin bostad i huset. Även två systrar Johansson, som emigrerade till Amerika, är med på bilden.
Fotografiet publicerades i Smålandsposten på 1980-talet. Fotografiet kommer från Karl-Edvard Svenson, Huskvarna (bror till Lasse ”Edde” Svenson).

Torps gård, 1922.
På gårdens ägor anlades i början på 1860-talet ett järnbruk (Torps Bruk), senare ändrades verksamheten till att omfatta en mekanisk verkstad.
Källa: Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1928 ”Kronobergs Läns Herrgårdar” av P. G. Vejde.

Fram till 1947 hölls populära backtävlingar uppför Klintabacken i Moheda.

Moheda brandkår 1934.

Västra Järnvägsgatan, 1930-talet.
Gulli Fröbergs kafé och konditori, Erik Söderströms affär, Fotograf Einar Peterson (Estvall) och Centralkaféet. Längst bort skymtar fastigheten som idag inrymmer Estvalls Bageri.

Foto av Ryd Östregårds mangårdsbyggnad med två våningsplan, telefonstolpe och stenmur.
Fotografiet tillhör Kulturparken Småland/Smålands Museum

Skolresa från Hylte till Moheda 1945. 
Byggnaden i bakgrunden år från 1900 och här finns idag Estvalls Bageri.  

Konstnären Carl Andersson (1888-1952) i sin ateljé.

Moheda station är från 1864. Stationshuset som från början låg på östra sidan av järnvägsspåret vid det som kallades ”Lilla torg” var fram till 1918 en enplansbyggnad. Här är byggnaden som den såg ut på 1950-talet.
Järnvägsstrafiken i Moheda försvann i mitten på 1970-talet. Stationen låg då på västra sidan och den tegelbyggnaden finns fortfarande kvar. 
Den 4 januari 2012 invigdes Mohedas nya station med trafikstart den 9 januari.

Järnvägstjänstemän i Moheda.

Ryd Östregård i Moheda har de senaste 20 åren varit förknippat med ”Östregårds Antik och Loppmarknad” som samlar mycket folk på söndagarna.
När detta fotografiet togs brukades gården som en vanlig gård och här bodde syskonen Elsa och Erik i Östregård.

Explosionen 1958 som skakade Moheda!
För många äldre som inte har någon närmare anknytning till Moheda så känns ändå ortnamnet igen – detta beror nog oftast på den omtalade olyckan i Klintaberget den 23 juli 1958. Det var Försvarsmaktens hemliga drivmedelsanläggning i Klintaberget som exploderade och mer än tio miljoner liter bränsle rann ut. Man försökte pumpa upp så mycket som möjligt men mycket rann ut i Dansjön. Här tände man eld på oljan för att förhindra vidare spridning söderut mot Alvesta.
I Smålandsposten 2017-04-21 kan man läsa: ”Den 31 juli 1958 var en sorgens dag i Moheda. En gemensam begravning hölls i Moheda kyrka för Gunnar Carlsson, 42 år, Martin Karlsson, 39 år och Ingemar Sjöholm, 29 år. Bygden slöt upp, affärerna hölls stängda och flaggorna hängde stilla på halv stång. De tre arbetskamraterna som alla fick en våldsam och plötslig död fick nu vila bredvid varandra.”

Till vänster ser vi den s.k. Lövska fastigheten som, när fotografiet togs år 1954, inrymde A. Lövs elinstallationsaffär samt Elgehults Skrädderi & Beklädnadsaffär.
Till höger ser vi det f.d. Kommunalhuset i Moheda.
Foto och Ensamrätt: A/B Almquist & Cöster, Hälsingborg.

Detta är entrén i Lidnäs station.
Stationshuset byggdes 1957 och ersätte ett äldre. Sedan ett par år är byggnaden från 1957 borta.
Källa: Fotografiet är hämtat från Sveriges Järnvägsmuseums samlingar

Hembygdsfest å Hembygdsgården i Moheda, 1959.
Affisch tryckt av Elof Lindströms Söner, Boktryckeri AB, Alvesta 26 juni 1959.

I samband med 100-årsjubiléet för Torpsbruk lät man, genom AB Wexiö Bayerska Bryggeris försorg, tillverka ett jubileumsöl.

Torpsbruks station är från ca 1930 och detta fotografiet togs 1968.
Källa: Fotografiet är hämtat från Sveriges Järnvägsmuseums samlingar www.samlingsportalen.se

Moheda centrum utmed Storgatan.
Foto: Christer Nielsen, 2006-09-07.

Moheda kyrka är troligtvis byggd redan på 1100-talet. Kyrkan, och den kringliggande kyrkogården, är fantastiskt vacker. 
Fotografi från prästgårdens tak: Christer Nielsen, 2010.

Moheda biblioteks förra lokaler i centrum invigdes den 8 oktober 1983. Vid invigningen medverkade bl a den då nykorade mästaren i trolleri – Joe Labero. Han föddes i Alvesta 1963 med namnet Johansson, Lars Bengt Roland.
På bilden ser vi bibliotekarierna Inga Rosell och Mimmi Sahlström. Moheda bibliotek expedierade år 2012 omkring 17.500 st. utlån i form av böcker, skivor och filmer.
 Sedan år 2019 finns biblioteket på Mohedaskolan.
Fotograf: Christer Nielsen, 2013