Våra socknar

Våra socknar är en digital artikelserie vilken är framställd för att i stora drag återberätta om vår hembygd av vilka socknar som ingår i Norra Allbo och vårt verksamhetsområde. Artiklarna är sammanställda av Christer Nielsen, sammankallande i redaktionskommittén.

Artikelserie Våra socknar

I den region som vi kallar ”Norra Allbo” ingår nedan nämnda socknar, klicka på länkarna för mer information!