Lekaryd

Graven vid Dansjö
”Även om det som vi idag kallar Sverige låg en bit från romarriket så hade människor kontakt med varandra. Man handlade med olika slags varor som fanns i de olika områdena. Vid Dansjön i Lekaryds socken har man grävt fram en grav med brända ben, skärvor av romerskt glas, en benkam, ett hopvikt romerskt svärd och en sköldbuckla. En sköldbuckla är metallbiten som satt i mitten på skölden. Glasskålen är en kopia på en romersk skål”.
Fotografi och text från fast utställning på Kulturparken Småland, Växjö.

Lekaryd från nordost med bl a kyrkan och klockstapeln.
Blyertsteckning på ett skissboksblad av konstnären Kilian Zoll (1818 – 1860), omkring år 1850.

Konstnären Bengt Nordenberg (1822 – 1902) har här gjort en tuschteckning på Kilian Zoll när han var i Gåvetorp år 1851.
”Keljan Zoll under arbete 1851 på Gåfvetorp”

Senaste nytt

I tidningen ”Idun” var det år 1890 införda två annonser om Grennaforssa Brunns- och Badinrättning.

När Konung Oscar II var på ”Heden” år 1893.

Här poserar brunnsgästerna framför brunnspaviljongen i Grännaforsa omkring år 1901.
Paviljongen finns fortfarande kvar.

Skatelövs kompani på Kronobergshed före 1902. Vid sabeln sitter kompanichefen kapten Gustaf Emil Wallin (född 1852).
Informationen lämnad av Jörgen Sjöblom, Växjö.

Tre kvinnor i kjol, blus och hatt, sitter på en parksoffa vid Kronobergshed, 1905.
Fotografiet tillhör Kulturparken Småland/Smålands Museum.

Gåvetorps station 1905.
Järnvägen förbi Gåvetorp och upp mot Moheda, Nässjö o s v är från 1864. Här vid Gåvetorp öppnades en Håll- och lastplats 1877.
1886 upphöjdes platsen till ”Järnvägsstation” och stationshuset byggdes. Den första stationsföreståndaren här var Jöns Lundqvist och den sista var Herman Elm.
Järnvägen elektrifierades 1933 och dubbelspåret byggdes 1953. Det verkar vara i samband med dubbelspåret som stationshuset revs. Det ersattes då med en hållplatskur som togs bort när persontrafiken lades ner 1968.
Under åren 1913 – 1952 var det även poststation här.
Foto: Henrik Karlsson, Härlöv, 1905.

Djursgård (Lekaryds socken), omkring år 1906.
Mer än 100 år senare så känns det väldigt bekant att åka förbi denna gården.

Lekaryds kyrka år 1921.
Fotografiet är framställt från glasplåt efter fotografen Oscar Svensson.

Avskrift ur tidningen ”Dalpilen” den 13 oktober 1922.

Den vackra skolbyggnaden i Lekaryd. 

Hotell & Restaurang Allbohus, Grännaforsa. 
Vykort från 1950-talet (frankerat 1958).

Luciafest i Sockengården, 1959.
Affisch tryckt av ELS Boktryckeri AB, Alvesta 7 december 1959.

Gåvetorp. På bänken syns Sven Johansson och hustrun Margareta. Svens föräldrar hade affär i högra delen av huset från 1942 till 1964.
Utdrag ur vår årsbok Värendsbygder 2013,
avsnittet ”Bilder från vår hembygd”
Foto: Christer Nielsen, 2013.

Kosläpp på Dansjö gård.
Fotograf: Johan Arthursson, 2013.

På våra kyrkogårdar finns en del av vårt kulturarv bevarat i form av kyrkor, klockstaplar, murar, ovanliga växter samt givetvis också gravminnen i olika utformning.
På bilden ser vi ett träkors efter en känd luffare från trakten. Hans namn var Nils Andersson och han levde mellan åren 1892 – 1957. Han kallades bl a för ”Källarmästaren”, ”Svarte luffaren” eller kort och gott ”Luffaren”.
Luffaren Nils Andersson får med sin ”titel” representera Lekaryds kyrkogård där andra titlar är allt från Kommendörkaptenen, Kontraktsprosten och Magistern till Hemmansägaren eller den otitulerade arbetaren.
Foto: Christer Nielsen, 2014-07-02.

Minnen från beväringstiden. Den röda träbyggnaden var tidigare vapenmagasin här på Kronobergshed. I bakgrunden kan vi se tegelbyggnaden ”Solhem” som bl.a. tjänstgjort som smedja.
Fotograf: Christer Nielsen, 2019-07-16.

Sedan 1970-talet har Hanaslövsberget använts till skidanläggning. Först som en väldigt enkel anläggning där man fick gå med skidorna uppför den då enda nerfarten. Sedan 1980-talet har anläggningen succesivt utökats och tillbyggts till en modern anläggning med allt som tänkas kan.
På bilden ser vi Hanaslövsgården i sommarskrud.
Fotograf: Christer Nielsen, 2019-07-16.