Värendsbygder

Norra Allbo Hembygdsförenings års- och hembygdsbok

Föreningens års- och hembygdsbok Värendsbygder har blivet en viktig källa till att bevara sagor och sägner, minnen och traditioner till framtiden. Värendsbygder som utgår från föreningens verksamhetsområde Norra Allbo Härad (motsvarande det område som idag utgör norra delen av Alvesta kommun inklusive Ör) det vill säga socknarna Blädinge, Alvesta, Lekaryd, Härlöv, Ör, Moheda, Slätthög, Mistelås, Kvenneberga och Hjortsberga är en unik bokserie och ett slående uppslagsverk om vår hembygd.

Värendsbygder har sedan år 1929 utgivets i oavbruten linje till våra dagar.  Nämnvärda författare genom åren är bland annat filosofie hedersdoktor P.G. Vejde, landsantikvarie Jan-Erik Anderbjörk, pedagog och arkeolog Knut Kjellmark, folkskollärare Tage Berggren, redaktör Stig Tornehed, filosofie licentiat Lars Olof Larsson.

Värendsbygder tillsammans med föreningens arkiv och referensbibliotek finns tillgängligt att ta del av i hembygdsgården i föreningens läsesal. Kan även köpas samt lånas från närliggande bibliotek till orten.

Årsboken 2023

Senaste nytt

Recension i Växjöbladet Kronobergaren den 6 oktober 2023
Tack till skribenten Carl-Magnus Wennerholm för vänligheten att skriva om vår årsbok!

Årsboken 2022

Recension i Växjöbladet Kronobergaren den 18 november 2022
Tack till skribenten Carl-Magnus Wennerholm för vänligheten att skriva om vår årsbok!

Årsboken 2021

Recension i Magazinet Växjö/Alvesta den 9 december 2021
Tack till skribenten David Färdigh för vänligheten att skriva om vår årsbok!

Årsboken 2020

Recension i Magazinet Växjö/Alvesta den 24 februari 2021
Tack till skribenten David Färdigh för vänligheten att skriva om vår årsbok!

Recension i Lokaltidningen Växjö/Alvesta den 10 januari 2021
Tack till skribenten Hans Nilsson för vänligheten att skriva om vår årsbok!

Klicka på övre resp. undre delen av bilden för att förstora!

Årsboken 2019

Recension i Växjöbladet / Kronobergaren den 20 december 2019.
Tack till skribenten Carl-Magnus Wennerholm för vänligheten att skriva om vår årsbok!

Klicka på övre resp. undre delen av bilden för att förstora!

Årsboken 2018

Recension i tidningen Magazinet den 3 januari 2019.
Tack till skribenten Nadia Hagberg!

Recension i tidningen Växjöbladet / Kronobergaren den 20 december 2019.
Tack till skribenten Carl-Magnus Wennerholm för vänligheten att skriva om vår årsbok!

Klicka på övre resp. undre delen av bilden för att förstora!

Årsboken 2017

Årsboken 2016

Årsboken 2015

Recension i tidningen Smålandsposten den 16 januari 2016

Första årsboken kom ut 1929