Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter samt deras rätt till skydd av personuppgifter. Därför vill vi i vår integritetspolicy redogöra för hur hanteringen av personuppgifter sker hos oss, vilka uppgifter vi samlar in samt vilket ansvar vi har.

Integritetspolicy Norra Allbo Hembygdsförening

Ansvarsfördelning och rättigheter

Norra Allbo Hembygdsförening med org nr 829500-2979 är en ideell allmännyttig förening som är öppen för alla som delar föreningens målsättning och verksamhet med uppgift att väcka och förstärka kärleken till hembygden. Vilket nedan kallas ”medlemsadministration”. 

Norra Allbo Hembygdsförening är personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter i medlemsadministrationen och har ansvaret för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna. Norra Allbo Hembygdsförening har rätt att behandla personuppgifter utanför EU/EES-området. Vidare äger Norra Allbo Hembygdsförening att i egenskap av personuppgiftsbiträde genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandling. Underbiträdet ska ha skyldighet att följa dataskyddsförordningen och förbinder sig i avtal med oss att följa de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi begär i våra instruktioner till denne.

Norra Allbo Hembygdsförening är personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter som du som person behöver uppge i samband med ansökan om medlemskap till föreningen, beställning av föreningens års- och hembygdsbok Värendsbygdernär, vid besök på vår hemsida (cookies) eller när du kontaktar oss via telefon och chatt eller per mail.

Personuppgifter som behandlas av Norra Allbo Hembygdsförening

Nedan redogör vi för vilka personuppgifter som behandlas hos oss:

När Kategori Personuppgifter Laglig grund
Medlemsansökan och adressändring (medlems-administration) Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
Födelsedatum
E-postadress
Gatuadress
Postnummer
Postort
(Medlemsnummer)
Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.
Beställning av Värendsbygder Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-postadress
Gatuadress
Postnummer
Postort
Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.
Kontakt via hemsidan Kontaktuppgifter Namn
Efternamn
Telefonnummer
E-post
Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.
Kontakt via mail Kontaktuppgifter Namn
Efternamn
E-post
Telefonnr
Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.
Kontakt via telefon Kontaktuppgifter Namn
Efternamn
E-post
Telefonnr
Fullgöra våra avtalsmässiga åtagande och intresseavvägning.

Cookies

Norra Allbo Hembygdsförening använder så kallade cookies och liknande tekniker för att se hur våra tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. Se följande sida hos Ready Digital: om cookies, för mer information, specifikation om vilka cookies vi sparar samt hur du raderar dem.

Ändamål för lagring av personuppgifter

Anledningen till varför Norra Allbo Hembygdsförening behandlar personuppgifter är för att:

  • kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som vår medlem och beställare av Värendsbygder
  • att ge dig bästa möjliga hanteringen av medlemsadministrationen
  • att ge dig bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida www.nah.se

Våra underbiträden och plats för behandling

För att vår medlemsadminstation ska fungera samt att föreningen ska kunna ge dig den bästa möjliga upplevelsen behöver vi ha funktioner och program som möjliggör detta. Till detta har vi underleverantör(er) som har motsvarande skyldigheter gällande behandling av personuppgifter.

Vissa program och funktioner som vi beställer från våra leverantörer kan komma att behandlas inom och utanför EU/EES.

För att vår medlemsadminstration ska fungera på bästa sätt samt fullgöra våra åtaganden enligt avtalet kan vi komma att behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som vår medlem eller beställare. Detta kan t ex vara vid hantering av medlemsregister, där vi behöver samköra dina personuppgifter med ett av våra underbiträden. 

Tidsperioden för lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge:

  • du är medlem i föreningen
  • det finns en pågående beställning eller ärende
  • vi behöver spara uppgifterna för att det krävs av annan svensk eller europeisk lag
  • vi sparar personuppgifterna för att dessa baseras på intresseavvägning

Dina rättigheter

Du har rätt att, en gång per år, få ett kostnadsfritt registerutdrag i syfte att kontrollera vilka personuppgifter som finns sparade hos oss. Du har vidare rätt till att bli glömd eller raderad, men detta kan endast göras om det finns berättigade skäl till detta. Om de personuppgifter som finns sparade hos oss är felaktiga har du rätten till att få dina uppgifter korrigerade eller ändrade. Det gör du själv när du loggar in på ditt användarkonto eller genom att kontakta oss.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss via e-post, Skicka e-post till oss

Senaste nytt