Redaktionskommittén

Redaktionskommittén för Värendsbygder

Redaktionskommittén i Norra Allbo Hembygdsförening ansvarar för upprättandet och utgivandet av föreningens års- och hembygdsbok Värendsbygder. För information om Värendsbygder se följande sida ”Värendsbygder”. Önskar du själv skriva i Värendsbygder eller vet någon som kan vara intresserad så hör av dig till redaktionskommittén.

Redaktionskommittén

Redaktör och sammankallande
Christer Nielsen

Redaktör
Ann-Mari Nilsson

Redaktör
Kennerth Svensson

Redaktör
Lars Dahl

Redaktör
Wiktor Lindbom

Telefon och mejladress till Christer Nielsen som är redaktionskommitténs sammankallande:
(+46) 70-268 56 65
nyelund@hotmail.com

Senaste nytt