Mistelås

Geometrisk avmätning av Tagel år 1714.
Källa: Lantmäteriet, Historiska kartor.

Södratorp, Mistelås.
Här hade handelsmannen J. G. Nilsson (1872 – 1939) sin verksamhet.
Johannes Gustaf var f.d. poststationsföreståndare och sedan ägare av firman ”J. G. Nilsson”.
Som förtroendevald var han bl.a. nämndeman.
Han var gift med Anna (1880 – 1940).

Senaste nytt

Två konfirmationskullar i Mistelås församling omkring 1903 – 1904.

Prästen på bilderna är komminister Karl Peter Norén (1860 – 1924). Norén blev 1915 kyrkoherde i Slätthögs pastorat.
Här är personerna uppställda vid Mistelås gamla prästgård som byggdes 1803. 1929 förvärvades prästgården av Värnamo Hembygdsförening och flyttades då till Apladalen.
Bilderna är det som jag kallar ”jämförelsebilder”. Alltså bilder tagna vid olika tillfällen men från samma plats och vinkel. Att hitta så här gamla jämförelsebilder är ju givetvis något extra. Observera att fasaden är nymålad på den andra bilden.

Interiörbilden är tagen omkring 1915 då Theodor Blomstrand var komminister i Mistelås.

Artikel i ”Tidningen Kalmar” den 23 december 1905.

Dödsannons i tidningen ”Svensk-Amerikanska Western” den 30 juli 1908.

Mistelås kyrka från sydväst.
Fotografiet är från Rune Welanders bildsamling.

Konstnären Hanna Borrie (1873 – 1944) bodde på Tagels gård under 40 år fram till sin död. Här har hon målat av Mistelås kyrka med klockstapel. På bilden syns även arrendatorbostället och direkt till höger om klockstapeln syns salpeterladan. 

Fotografiet är från Villarp Norregård och på bilden syns Malkolm Nilssons morbröder. Fotografiet är taget 1912-1913.
Detta fotografiet, liksom så många andra från Mistelås, kommer från Rune Welanders bildsamling.

”Fenanders park”. 
Vykortet (som för övrigt är felstavat ”Mistelå” på framsidan) är skrivet i Agnaryd av Fru A. Fenander år 1924.

1984 gav Mistelås Hembygdsförening ut en serie med vykort framställda från glasplåtar efter fotografen Oscar Bäckström (1893 – 1979).
Denna bilden från Sjuhult visar när Lisa på Fällan får besök omkring 1918. 

Interiör av bibliotek i Tagels gård. Man ser en soffa med två välfyllda bokhyllor på var sida. På väggen hänger några tavlor och vid fönstret står ett runt bord med några stolar framför.
Fotografiet tillhör Kulturparken Småland/Smålands Museum.

Spinnkurs på Tagel.
Många fotografier som publiceras här på internet, och även i hembygdsböcker, saknar tyvärr uppgift om vem som är personen bakom kameran. Om Ni har uppgifter om detta så är vi väldigt intresserade av att få information om detta. Tack på förhand!

Bertil von Sydow tecknade 1929 av Trollbjörken i Sjuhult, Mistelås socken.
Teckningen tillhör Folkminnesarkivet, Lunds universitet.

Milsten av järn, med röse. ”1/4 MIL.” 3300 m ÖNÖ om Mistelås kyrka. 2 m S om vägen. Vägen Moheda – Värnamo.
Källa: Kronobergs läns väginventering 1943.
Fotograf: Jan Erik Anderbjörk, ca 1940.
Fotografiet tillhör Kulturparken Småland/Smålands museum.

”Milstenen är placerad 700 meter väster om infarten till Kängshult. Tyvärr upptäckte jag idag att fundamentet (röset) till milstenen är, till stora delar, nedriven. Detta har hänt i närtid då jag annars hade sett det vid andra turer i trakten. Milstenen låg ner men är oförstörd. Jag reste den upp så gott jag kunde.” /ChN 2019-07-23.

Milstolpar är skyddade som fasta fornlämningar enligt andra kapitlet i kulturminneslagen 1988:950 och får inte flyttas eller utsättas för åverkan. De ingår i Riksarkivets fornminnesregister tillsammans med övriga fornminnen.

Ekonomihus vid Tagels gård.
Grafikern Waldemar Bernhard (1890 – 1965) gav ut ett kulturhistoriskt bildverk med 100 träsnitt från Jönköpings och Kronobergs län.

Möte i Finanders park, Agnaryd, 1960.
Affisch tryckt av Elof Lindströms Söner, Boktryckeri AB, Alvesta 1 augusti 1960.

På fotografiet, som är taget omkring 1966, ser vi lantbrukaren Gyllnar Gustafsson i Agnaryd. Gyllnar är då 59 år och gift med Ingeborg. Paret brukade, sedan 1947, en gård i Agnaryd som bestod av 5 hektar åker, 1 hektar bete och 28 hektar skog.
Foto: Olof Thaning.
Källa: STF:s årsskrift 1968, Småland.

Sockenstugan som vi ser på bilden byggdes 1866. I byggnaden fanns det från början skola, rum för skollärare, församlings-lokaler samt sädesbod för ”fattighusståfva”. Den första skolläraren som bosatte sig här var Anders Lundén med familj.
Utdrag ur vår årsbok Värendsbygder 2013,
avsnittet ”Bilder från vår hembygd”
Foto: Christer Nielsen, 2013.

På bilden syns Mistelås kommuns gamla valurna.
– 1862 då kommunalförordningarna trädde i kraft bildades Mistelås landskommun.
– 1952 inkorporerades Mistelås i Moheda landskommun.
– 1971 delades Moheda landskommun upp så att Ör och Ormesberga fördes till Växjö kommun och Moheda, Slätthög och Mistelås fördes till Alvesta kommun.
Foto: Christer Nielsen, 2014-03-10.

Tagels gård.
Foto: Christer Nielsen, 2017-05-13.