Styrelseprotokoll och styrande dokument

Handlingar – Norra Allbo Hembygdsförening

Här hittar du Norra Allbo Hembygdsförenings senaste styrelseprotokoll och andra styrande dokument. Klicka på respektive rubrik/handling för nedladdning som PDF-filer.

Observera att här endast publiceras protokoll ett år tillbaka i tiden, vill du läsa äldre protokoll vänligen kontakta oss.

Protokoll

I enlighet med föreningens stadgar är årstämman föreningens högsta beslutande organ och som utser styrelse för föreningen. Mellan årsstämmorna är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Föreningen verksamhetsår utgörs av kalenderår.

Kommer inom kort.

Stadgar

Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sitt säte. Enligt praxis är årsmötet det högst beslutande organet i en ideell förening. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna.

”Stadgar för Norra Allbo Hembygdsförening 2021-06-05”

Senaste nytt