Styrelsen

Förtroendevalda – Norra Allbo Hembygdsförening

Nedan redovisas Norra Allbo Hembygdsförenings förtroendevalda 2022-2023. För information om redaktionskommittén se följande sida ”Redaktionskommitten”.

Styrelsen

Ordförande och kommunikationssamordnare
Wiktor Lindbom

Vice ordförande och arkivansvarig
Lars Odelgård

Sekreterare
Peter Lindberg

Medlemsansvarig
Britt-Marie Ekman

 

Styrelseledamot
Christer Thörn

Styrelseledamot
Fredrik Spångberg

Styrelseledamot
Göran Sandgren

Styrelseledamot
Helena Svensson

Styrelseledamot
Johan Håkansson

Uppdragstagare, enskild medlem

Kassör
Annika Salo

Ersättare

Ersättare
Anders Olsson

Ersättare
Ulf Fjeld

Ersättare
Anders Sandgren

Ersättare
Tomas Axelzon

Ersättare
Göran Dahl

Ersättare
Magnus Lejon

 

Övrigt

Revisorer
Börje Fransson
Kenneth Nilsson

Revisorsersättare
Kristina Engström

Valberedning
Inga-Britt Odelgård (sammankallande)
Birgitta Dahl
Roland Axelzon

Ersättare i valberedning
Vakant