Styrelsen

Förtroendevalda – Norra Allbo Hembygdsförening

Nedan redovisas Norra Allbo Hembygdsförenings förtroendevalda 2022-2023. För information om redaktionskommittén se följande sida ”Redaktionskommitten”.

Styrelsen

Ordförande och kommunikationssamordnare
Wiktor Lindbom

Vice ordförande och arkivansvarig
Lars Odelgård

Sekreterare
Christer Thörn

Kassör
Monica Pihl

 

Medlemsansvarig
Britt-Marie Ekman

Styrelseledamot
Anders Sandgren

Styrelseledamot
Göran Sandgren

Styrelseledamot
Helena Svensson

Styrelseledamot
Johan Håkansson

Ersättare

Ersättare
Anders Olsson

Ersättare
Tomas Axelzon

Ersättare
Bengt Ingevald

Ersättare
Ulf Fjeld

Ersättare
Göran Dahl

Ersättare
Magnus Lejon

 

Övrigt

Revisorer
Kenneth Nilsson
Stefan Karlsson

Revisorsersättare
Börje Fransson

Valberedning
Roland Axelzon (sammankallande)
Birgitta Dahl
Inga-Britt Odelgård

Ersättare i valberedning
Lena Karlsson