Styrelsen

Förtroendevalda – Norra Allbo Hembygdsförening

Nedan redovisas Norra Allbo Hembygdsförenings förtroendevalda 2022-2023. För information om redaktionskommittén se följande sida ”Redaktionskommitten”.

Styrelsen

Ordförande och kommunikationssamordnare
Wiktor Lindbom

Vice ordförande och arkivansvarig
Lars Odelgård

Sekreterare
Peter Lindberg

Skattmästare och medlemsansvarig
Vakant

 

Styrelseledamot
Britt-Marie Ekman

Styrelseledamot
Göran Sandgren

Styrelseledamot
Helena Svensson

Styrelseledamot
Johan Håkansson

 

Styrelseledamot
Ulf Fjeld

Ersättare

Ersättare
Anders Olsson

Ersättare
Anders Sandgren

Ersättare
Göran Dahl

Ersättare
Magnus Lejon

 

Övrigt

Revisorer
Börje Fransson
Kenneth Nilsson

Revisorsersättare
Gun-Britt Ahlburg
Kristina Engström

Valberedning
Inga-Britt Odelgård (sammankallande)
Birgitta Dahl
Roland Axelzon

Ersättare i valberedning
Vakant