Styrelsen

Förtroendevalda – Norra Allbo Hembygdsförening

Nedan redovisas Norra Allbo Hembygdsförenings förtroendevalda 2020-2021. För information om redaktionskommittén se följande sida ”Redaktionskommitten”.

Styrelsen

Ordförande, sekreterare och kommunikationssamordnare
Wiktor Lindbom

Vice ordförande och arkivansvarig
Lars Odelgård

Skattmästare och medlemsansvarig
Ulf Fjeld

 

Styrelseledamot
Britt-Marie Ekman

Styrelseledamot
Elisabeth Flink

Styrelseledamot
Göran Sandgren

Styrelseledamot
Helena Svensson

Styrelseledamot
Johan Håkansson

 

Styrelseledamot
Kennerth Arvidsson

Ersättare

Ersättare
Anders Olsson

Ersättare
Göran Dahl

Ersättare
Magnus Lejon

 

Ersättare
Peter Lindberg

Övrigt

Revisorer
Jan Hjertqvist
Kennert Nilsson

Revisorsersättare
Kristina Engström
Lasse Svensson

Valberedning
Birgitta Dahl
Gun Henriksson
Inga-Britt Odelgård

 

Ersättare i valberedning
Roland Axelzon