God Jul och ett Gott Nytt År!

God Jul och ett Gott Nytt År!

Norra Allbo Hembygdsförening önskar er medlemmar och besökare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Norra Allbo Hembygdsförening vill på detta sätt rikta ett stort och varmt tack till alla er som på olika sätt under 2023 stöttat vår 96-åriga verksamhet, deltagit i...
Värendsbygder 2023 utgiven

Värendsbygder 2023 utgiven

Strax före jul utkommer som varje år Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder. Sedan år 1929 har man skrivet och gett ut hembygdsboken Värendsbygder. I år blir det den 94:e årsboken sedan föreningen bildades år 1927. Boken har skickats ut till föreningens...