Strax före jul utkommer som varje år Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder. Sedan år 1929 har man skrivet och gett ut hembygdsboken Värendsbygder. I år blir det den 94:e årsboken sedan föreningen bildades år 1927. Boken har skickats ut till föreningens medlemmar varje år sedan starten. För övriga intresserade går även boken att köpa hos föreningen. Boken kan också lånas på biblioteken i Alvesta och Växjö m.fl.

Temat för årets bok är precis som det brukar vara brett med en kombination av berättelser om gamla svunna tider till dagsaktuella ämnen från Norra Allbo.

I år bjuder vi på en artikel om Alvesta Stadspark, och från Lekaryd har vi två berättelser, Gäddfiske i Lekarydsån och Lekarydsdalen, den sistnämnda en dokumentation av natur och miljö runt Lekarydsån.  Att Kvenneberga kapell har fyllt 40 år uppmärksammas och likaså att masugnen i Torpsbruk nyligen har rivits. Mohedakonstnären Ove Johannessons liv och konstnärskap har fått en berättelse, och det har också idrottsmannen Moheda-Johansson, barnfödd i Ör, fått. Verksamheten i lokalen Stjärnan i Slätthög är dokumenterad i årets bok, liksom telefonins utveckling i vårt område. Mistelås ”STARKE MAN” Gustaf Andersson får sin historia berättad, och vi får också läsa om hur otroligt noggrant ett arrendekontrakt skrevs för precis 100 år sedan i Sjöatorp Brorsgård i Hjortsberga. 

Trevlig läsning!