Strax före jul utkommer som varje år Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder. Sedan år 1929 har man skrivet och gett ut hembygdsboken Värendsbygder. I år blir det den 93:e årsboken sedan föreningen bildades år 1927. Boken har skickats ut till föreningens medlemmar varje år sedan starten. För övriga intresserade går även boken att köpa hos föreningen. Boken kan också lånas på biblioteken i Alvesta och Växjö m.fl.

Temat för årets bok är precis som det brukar vara brett med en kombination av berättelser om gamla svunna tider till dagsaktuella ämnen från Norra Allbo.

Boken inleds med ett av Alvestas mest kända företag längs väg 126, Bror Pehrssons Möbler. Följt av gruppen Hållbara Blädinge, Gölsjö hållplats – mötes och arbetsplats och Hjortsbergagården – från vision till verklighet.

Från Kvenneberga socken kommer en historia från socknens äldsta invånare som intervjuas om minnen från sitt liv. Från Lekaryd kan vi läsa om de historiska almarna i Gåvetorp, som tar oss enda tillbaka till drottning Kristinas tid men som nu fått avverkats sedan de drabbats av almsjuka. Vidare fortsätter årets bok med artiklar om Nils Lundström – Grenadjär i Mistelås, Moheda LRF-avdelning 90 år, bordtennisklubben Champion i Slätthög och avslutningsvis Fattig-Sara – vad ett päronträd kan avslöja.

Trevlig läsning!

//Styrelsen och redaktionskommittén