Strax före jul utkommer som varje år Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder. Sedan år 1929 har man skrivet och gett ut hembygdsboken Värendsbygder. I år blir det den 92:e årsboken sedan föreningen bildades år 1927. Boken har skickats ut till föreningens medlemmar varje år sedan starten. För övriga intresserade går även boken att köpa hos föreningen. Boken kan också lånas på biblioteken i Alvesta och Växjö m.fl.

I årets bok finns ett stort antal intressanta artiklar inom vilt skilda områden, som sedvanligt täcker föreningens alla socknar i ”Norra Allbo”.

Boken inleds med en berättelse från Alvesta, den handlar om Lars-Erik Olsson, vår kände hembygdsforskare. Följt av berättelsen om elithingsten Mack Lobell på Blädingeås som i år får representera Blädinge socken.

Från Hjortsberga socken finns en liten släktkrönika om Manda på Nabben. I en intervju med Göte Svensson i Borshult i Härlövs socken får vi läsa om hans innehållsrika liv, och från Kvenneberga dokumenteras Magnus Sigfridsson och hans ättlingar fram till nutid. I Smålandspostens julnummer 1930 publicerade folkskollärare Per Borgh i Lekaryd en tidningsartikel, denna finns nu återgiven i årets Värendsbygder, och den handlar om uppgifter från urgamla församlingsböcker och tingshandlingar.

Vidare återges glimtar från bondelivet i Mistelås socken runt 1930-talet liksom livet i Svänan, de fattigas kungarike i Moheda socken. Tage Andersson och hans företag ATA Timber AB får i år representera Slätthögs socken, företaget är idag mycket stort inom trävarubranschen med verksamhet på flera orter, men dess vagga stod i Hökaboda i Slätthög. Från Ör kommer en artikel med rubriken ”Mjölk, rosor och Kärlek”, den handlar om rosenodlaren Sigge Ericson och är en mycket varm och fin berättelse.

Årets bok avslutas med en artikel om frimärkssamlande, en uppföljning av artikeln om poststationer i förra årets bok.

//Styrelsen och redaktionskommittén