Strax före jul utkommer som varje år Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder. Sedan år 1929 har man skrivet och gett ut hembygdsboken Värendsbygder. I år blir det den 91:e årsboken sedan föreningen bildades år 1927. Boken har skickats ut till föreningens medlemmar varje år sedan starten. För övriga intresserade går även boken att köpa hos föreningen. Boken kan också lånas på biblioteken i Alvesta och Växjö m.fl.

I årets bok finns ett stort antal intressanta artiklar inom vilt skilda områden. Boken inleds med två berättelser från Alvesta, den ena handlar om fru Vendela Alvéns fantastiska klädsamling och den andra om hovslagaren och smeden Albin Linnander.

Den gamla lanthandeln i Blädingeås har dokumenterats i årets bok liksom den 100 år gamla linbastan i Sjöatorp i Hjortsberga. Vidare finns en berättelse från Sköldsta byalag, som varit aktivt sedan tidigt 1800-tal. Från komministerbostället Gammalstorp i Mistelås socken finns en ingående dokumentation från 1500-tal fram till 1945.

I artikeln ”En kvinnas liv genom 100 år” får vi dels följa kvinnans liv men också samhällets utveckling mellan åren 1914 och 2014.

Krösatåg och Poststationer är två ämnesområden som behandlas ingående i årets bok.

Detta är ett axplock ur bokens innehåll. Slutligen vill vi nämna tonsättaren Sven Donat, vars liv skildras i en berättelse. Så här lyder inledningen.

”Ibland sägs det att riktigt stor musik föds ur armod, ohälsa och personliga tragedier. Ifall talesättet stämmer hade 1800-talskompositören Sven Donat alla förutsättningar att sätta
avtryck. Livet kantades av både fattigdom, krig och motgångar. Arvet från hans polskor, menuetter och kontradanser däremot trollbinder än idag lyssnare långt bortom Ormesbergas sockengränser.”

//Styrelsen och redaktionskommittén