Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta onsdagen den 6 september kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Presentation av styrelsen och inbjudna företrädare från Kultur- och fritid, Alvesta kommun
5. Föreningens ekonomi – lägesrapport från ordförande
6. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
7. Införskaffande av kontorsmöbler till arkiv och läsesal
8. Inköp att godkänna
a. Depåtält och bord till föreningens arrangemang
b. Ny projektor
c. Avfuktare till arkiv och läsesal
d. Kamerautrustning för inspelning och dokumentation
9. Utställning om Alvesta från förr, Alvesta utställningshall
10. Föredrag och bildvisning om Alvesta från förr, Folkets Hus i Alvesta

Mötet ajourneras i ca. 20 minuter för fika och samtal mellan styrelsen och inbjudna företrädare från Kultur- och fritid, Alvesta kommun.

11. Fråga om att byta bank
12. Förslag till avsiktsförklaring, Alvesta kommun, kommunstyrelsen – Fastighetsförvärv Krigaren 1 (Hembygdsgården)
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande