Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta den 2 november kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte vice ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Förslag till process – Fastighetsförvärv Krigaren 1 (Hembygdsgården)
7. Halmhyddorna på Kronobergshed
8. Medlemskap i Kronobergs Läns hembygdsförbund
9. Försäljning av Värendsbygder i retrobutiken La Boutiqúe Retro
10. Samverkan/gemensam aktivitet med Folkets Hus Alvesta
11. Arkivens dag 13 november – Kulturarvscentrum Småland i Växjö
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande