Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta onsdagen den 11 oktober kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från ordförande
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Införskaffande av kontorsmöbler till arkiv och läsesal
7. Inköp att godkänna
a. Avfuktare till arkiv och läsesal
b. Kamerautrustning för inspelning och dokumentation
8. Föredrag och bildvisning om Alvesta från förr, Folkets Hus i Alvesta
9. Lägesrapport – Fastighetsförvärv Krigaren 1 (Hembygdsgården)
10. Arkivens dag den 11 november 2023, Kulturarvscentrum Småland Växjö
11. Kungörelse, beslut om nytt kommunalt naturreservat Björnholmarna (tidigare kallat Haga) i Alvesta (Alvesta kommun 2023-00013)
12. Biljetterbjudande från Växjö Lakers säsongen 2023/2024
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande