Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta onsdagen den 1 november kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Presentation av styrelsen och inbjuden gäst
5. Föredrag av Jan-Åke Karlsson, om hans bok Trängtan – Historisk Roman

Mötet ajourneras i ca. 10 minuter för samtal mellan styrelsen och inbjuden gäst.

6. Föreningens ekonomi – lägesrapport från ordförande
7. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
8. Nytt datum, föredrag och bildvisning om Alvesta från förr, Folkets Hus i Alvesta
9. Lägesrapport – Fastighetsförvärv Krigaren 1 (Hembygdsgården)
10. Utskick av årets Värendsbygder 2023
11. Renoveringen av Halt-Olas stuga och Benestadsstugan i Hagaparken, Alvesta kommun
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande