Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i hembygdsgården – Riksdagsmannagården, Alvesta tisdagen den 1 november kl. 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om entledigande från uppdrag och som styrelseledamot i Norra Allbo Hembygdsförening
– Elisbeth Flink
4. Val av kassör och medlemsansvarig
5. Föreningens ekonomi – lägesrapport från ordförande
6. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
7. Skrivelse till Alvesta kommun, kommunstyrelsen – Fastighetsförvärv Krigaren 1 (Hembygdsgården)
8. Fråga om fortsättning av nya bildvisningar om Alvesta från förr
9. Fråga om höjning av medlemsavgift till följd av ökade kostnader
10. Utskick av årets Värendsbygder 2022
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande