Kontakta oss

Bli medlem

Beställ Värendsbygder

Facebook

Kontakta oss

Bli medlem

Beställ Värendsbygder

Facebook

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder digitalt via Teams den 30 mars kl 18.00.

Förslag till dagordning, ordinarie styrelsemöte

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av 1 justerare att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll
4. Föreningens ekonomi – lägesrapport från kassör
5. Rapporter
– Redaktionskommittén
– Arkivansvarig
– Kommunikationssamordnare
– Medlemsansvarig
6. Redovisning av samtal med Alvesta kommun
7. Lansering av föreningens nya hemsida
8. Nyttjanderättsavtal – Halmhyddorna på Kronobergshed
9. Hantering av familjemedlemmar i medlemsregister
10. Försvunnet arkivmaterial vid inventering av föreningens arkiv
11. Förslag till årsstämman om reviderade stadgar för konsultation
12. Ansökan om registrering av varumärke PRV
13. Midsommarfirande – Riksdagsmannagården 25 juni
14. Berättarfestivalen – Riksdagsmannagården 14 augusti
15. Café i sommar – Riksdagsmannagården
16. Fråga om att offentliggöra föreningens styrelseprotokoll
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

//Ordföranden Wiktor Lindbom