Norra Allbo Hembygdsförening önskar er medlemmar och besökare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

I takt med en ökad vaccinering och till en början av året minskad smittspridning av Corona öppnande vi succesivt och försiktigt upp igen, museum, arkiv och läsesal. Tyvärr har läget återigen förändrats och smittspridningen ökar nu igen på nytt varför vi återigen fått begränsa vår verksamhet. Vi uppmanar er alla därför till fortsatt försiktighet och omtänksamhet i dessa tider. Så hoppas vi snart kunna återgå helt till det normala med full rörelse och aktiviteter.

//Styrelsen