Våra socknar

I den region som vi kallar "Norra Allbo" ingår följande socknar:

Klicka på länkarna nedan för mer information!

Bidrag till "Våra socknar" mottages med stor tacksamhet.
Det kan gälla text och bilder som Du tycker ska publiceras här eller kompletterande information om redan utlagda bilder.

Kontakta Christer Nielsen, Moheda   nyelund@hotmail.com

Allbo Häradsrätt, uppslag med bouppteckningar mellan åren 1879-1884.