Styrelsen m.m.

Styrelsen består av följande personer:
Magnus Aaby-Ericsson
Arvidsson, Kennerth
Arvidsson, Kjell    vice ordförande
Bünger, Lars-Thure    ordförande
Lindbom, Wictor
Nielsen, Christer
Nilsson, Nils-Göran
Nilsson, Ola
Odelgård, Lars
Salo, Annika    skattmästare
Svensson, Helena
Svensson, Kennerth
Wiberg, Victor
Öberg, Anders

Ersättare i styrelsen:
Berg, Christer
Dahl, Göran
Håkansson, Johan
Karlsson, Lena
Leijon, Magnus
Lindberg, Peter
Lindström, Mikael
Olsson, Anders
Sallnäs, Carl-Johan
Sallnäs, Martin
Velander, Sven
Wikström, Jakob

Revisorer:
Medin, Anne-Marie
Nilsson, Kennert

Revisorsuppleanter:
Hjertqvist, Jan
Söderström, Bengt-Olof

Valberedning:
Henriksson, Gun
Odelgård, Inga-Britt
Rogdahl, Gösta    sammankallande

Ersättare i valberedningen:
Anders Olsson

Redaktionskommitté för Värendsbygder:
Dahl, Lars
Nielsen, Christer
Nilsson, Ann-Mari
Nilsson, Gunilla
Svensson, Kennerth