Här publicerar vi blandat material från Norra Allbo

Första uppslaget i Allbo härads dombok från år 1620 har rubriceringen "Thetta ähr Albo Härads Renskreffne Doomboock pxo Anno 1620".

Följande tio bilder kommer från
"ILLUSTRERAD JERNVÄGS KARTA
Malmö - Nässjö".

Kartan gavs ut 1887 och, mig veterligen, har inte bilderna från Alvesta kommun tryckts eller förekommit i färg sedan dess. I Lars J Larssons bok "Värendsbygd" från 1991 förekommer dock ett flertal av bilderna i svartvitt.
Kartan med motiv från trakten runt nämnd järnvägssträcka mäter hela 250 cm.

Sjön Salen vid Benestad, Alvesta socken.

Engaholm, Alvesta socken.

Villa Rosenhall, Alvesta socken.

Utsikt över sjön Salen, Alvesta socken.

Aringsberg har här blivit felaktigt benämnt som Aringsnäs, Alvesta socken.

Gåvetorps egendom, Lekaryds socken.

Officersborgen på Kronobergshed, Lekaryds socken.

Grennaforssa Brunns- och Badinrättning, Lekaryds socken.

Torpsbruk, Moheda socken.

Ölsåkra säteri, även kallat Sjöborgen, Moheda socken.