INSTÄLLT Föreningens årsstämma i Mistelås flyttas fram

Corona

2020-03-18

P.g.a. det allmänt kända Corona-viruset så ställs föreningens årsstämma in. Vi återkommer med nytt datum.

På styrelsens uppdrag

Lars-Thure Bünger, ordförande