Kallelse - Styrelsen sammanträder i Alvesta den 27 augusti 2019

2019-08-20

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Riksdagsmannagården den 27 augusti kl 18.

1. Mötets öppnande
2. Förslag till dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående styrelsemötesprotokoll från möte 2019-06-11
5. Föreningens aktuella ekonomi
6. Inbetalda medlemsavgiften, har betalningspåminnelsen gett resultat? Hur många betalande medlemmar har vi idag?
7. Värendsbygder, lägesrapport
8. Hur går vi vidare med gamla årgångar av Värendsbygder
9. Rapport från arkivansvarige samt beslut om inköp och inflyttning av arkivskåp
10. Rapport från gruppen för verksamhetsutveckling
11. Angående östra flygelbyggnaden till Riksdagsmannagården
12. Hemsidan
13. Midsommarfirandet
14. Halmhyddorna på Kronobergshed
15. Fråga om medlemskap i 'Hela Sverige ska leva!'
16. Övriga frågor
a.
b.
17. Fastställande av datum för nästa styrelsemöte (förslag 2019-10-08)
18. Mötets avslutande

Lars-Thure Bünger
Ordförande