Ny broschyr om föreningen - Info. om hur man blir medlem!

Broschyr NAH 2019

2019-06-20

Inför midsommarfirandet 2019 har föreningens styrelse författat, och låtit trycka, en ny broschyr om föreningens verksamhet.

Saxat ur broschyren:
Norra Allbo Hembygdsförening bildades den 4 december 1927 med upptaktsmöte på samrealskolan i Alvesta. Bakom initiativet stod några hembygdsintresserade inom Aringsås församling, en del av nuvarande Alvesta kommun.
Föreningens syften är att verka för natur och kulturvård. Bevara traditioner, minnen, sägner och berättelser. Väcka och förstärka en varm känsla för hembygden. Arbeta för att byggnader, föremål och platser av kulturhistoriskt värde tillvaratas och underhålls så att de bevaras för kommande generationer. Medverka till att gamla och skyddsvärda byggnader blir kulturminnesmärkta.

Genom att bli medlem stödjer du oss i det ideella arbetet för hembygden. Medlem blir du genom att betala in årsavgiften 150 kr på Bankgiro 5878-6930 (glöm inte att meddela ditt namn vid inbetalningen). Som tack får du den senaste utgåvan av föreningens årsbok "Värendsbygder". Boken har kommit ut sedan 1929.

Varmt välkommen med att ta del av vår verksamhet!
/Styrelsen