Kallelse - Styrelsen sammanträder i Alvesta den 11 juni 2019

2019-05-16

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Riksdagsmannagården den 11 juni 2019 kl 18.

Lars-Thure Bünger
Ordförande