ÅRSMÖTE i Slätthög, söndag den 10 mars kl 14

2019-01-28

Norra Allbo Hembygdsförening håller sitt årsmöte i Gamleboda, Slätthögs socken.
Möteslokal blir den lokala hembygdsföreningens byggnad, Gamleboda skola.

Varmt välkomna!
Styrelsen