Kallelse - Styrelsen sammanträder i Alvesta den 15 januari 2019

2019-01-03

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Riksdagsmannagården den 15 januari kl 18.

1. Mötets öppnande
2. Förslag till dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående styrelsemötesprotokoll
5. Föreningens aktuella ekonomi
6. Värendsbygder
a/ Reaktioner på 2018-års upplag
b/ Tidigare årgångar. Ev. 'marknadsföring' av dessa på vår hemsida
7. Sjunkande medlemsantal 'hur vänder vi det?'
8. Öppet Hus i samband med julskyltingen 'hur gick det? '
9. Rapport från arkivansvarige
10. Hemsidan
11. Hjortsberga hembygdsförenings ansökan om Kulturstipendium för 2018
12. Förberedelser för årsmöte 2019
13. Övriga frågor
a/
b/
c/
14. Fastställande av datum för nästa styrelsemöte
15. Mötets avslutande

Lars-Thure Bünger
Ordförande