Det är dags att söka föreningens Kulturstipendium!

Stipendie

2018-11-16

"Norra Allbo Hembygdsförenings kulturstipendium" kan skriftligen sökas av medlemmar i föreningen.

Stipendiet kan sökas av den som håller på med dokumentation eller forskning om kulturhistoriska saker inom föreningens verksamhetsområde. Delar av det som redovisas ska var nya saker som inte tidigare har dokumenterats eller publicerat. Arbetet ska vara av den art att det kan redovisas i föreningens årsbok Värendsbygder eller om det är av större omfattning på föreningens hemsida.
Styrelsen utser sedan stipendiater bland de som söker. Stipendierna kan uppgå till maximalt 10.000 kr/år. Stipendiet kan utgå till en eller flera sökanden. Styrelsen står fritt att avstå om man inte finner någon sökande som uppfyller syftet med stipendiet.

Välkommen med din ansökan till föreningens ordförande:
Norra Allbo Hembygdsförening
Lars-Thure Bünger
Spåningslandavägen 31
342 35 Alvesta

Telefon 070-5943220

Märk kuvertet "Stipendieansökan" senast den 31 december!