Kallelse - Styrelsen sammanträder i Alvesta den 13 november 2018

2018-11-06

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Riksdagsmannagården den 13 november kl 18.

1. Mötets öppnande.
2. Förslag till dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående styrelsemötesprotokoll
5. Föreningens aktuella ekonomi
6. Värendsbygder
a/ Årets upplaga
b/ Tidigare årgångar. Ev. 'marknadsföring' av dessa
på vår hemsida.
7. Öppet Hus i samband med julskyltingen
8. Rapport från arkivansvarige
9. Övriga frågor
a/
b/
c/
10. Fastställande av datum för nästa styrelsemöte (förslag 2019-01-15)
11. Mötets avslutande

Lars-Thure Bünger
Ordförande