Kallelse - Styrelsen sammanträder i Alvesta den 21 augusti

2018-08-13

Norra Allbo Hembygdsförenings styrelse sammanträder i Riksdagsmannagården den 21 augusti kl 18.

Lars-Thure Bünger
Ordförande