Bildspel 2019-07Bildspel 2019-06Bildspel 2019-05Bildspel 2019-04Bildspel 2019-09Bildspel 2019-03Bildspel 2019-02Bildspel 2019-01Bildspel 2019-08Bildspel 2019-11Bildspel 2019-10

Norra Allbo Hembygdsförening

Norra Allbo Hembygdsförening är en ideell förening som började sin verksamhet 1927.
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och verksamhet.

Vi arbetar för

  • att verka för natur och kulturvård
  • att väcka och förstärka kärleken till hembygden
  • att genom dokumentation bevara traditioner, minnen, sägner, berättelser, bilder och alla övriga uppgifter som är av intresse för bygden
  • att verka för att alla föremål och platser av kulturhistoriskt värde tillvaratas och underhålls på ett värdigt sätt
  • att medverka till att gamla och skyddsvärda byggnader blir K-märkta
  • att årligen ge ut årsboken Värendsbygder
  • att vara partipolitisk och religiöst obunden