Bildspel 2019-07Bildspel 2019-06Bildspel 2019-05Bildspel 2019-04Bildspel 2019-09Bildspel 2019-03Bildspel 2019-02Bildspel 2019-01Bildspel 2019-08Bildspel 2019-11Bildspel 2019-10

Norra Allbo Hembygdsförening

Norra Allbo Hembygdsförening är en ideell förening som började sin verksamhet 1927.
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och verksamhet.

Vi arbetar för att verka för

 • natur- och kulturvård
 • att genom dokumentation bevara traditioner, minnen, sägner, berättelser, bilder och alla övriga uppgifter som är av intresse för bygden
 • att verka för att föremål och platser av kulturhistoriskt värde tillvaratas och underhålls på ett värdigt sätt
 • att medverka till att gamla och skyddsvärda byggnader blir K-märkta
 • att väcka och förstärka kärleken till hembygden
 • att årligen ge ut årsboken Värendsbygder
 • att vara partipolitisk och religiöst obunden
 • att dela ut kulturstipendium

  Stipendiet kan sökas av den, eller de, som håller på med dokumentation eller forskning om kulturhistoriska saker inom föreningens verksamhetsområde. Delar av det som redovisas ska var nya saker som inte tidigare har dokumenterats eller publicerat. Arbetet ska vara av den art att det kan redovisas i föreningens årsbok Värendsbygder eller om det är av större omfattning på föreningens hemsida.
  Styrelsen utser sedan stipendiater bland de som söker. Stipendierna kan uppgå till maximalt 10.000 kr/år. Stipendiet kan utgå till en eller flera sökanden. Styrelsen står fritt att avstå om man inte finner någon sökande som uppfyller syftet med stipendiet. 
  Ansökan skall skickas till styrelsen senast under december. Utdelning sker i samband med årsmötet som sker i början av året efter.