2018 Bildspel 82018 Bildspel 72018 Bildspel 62018 Bildspel 52018 Bildspel 42018 Bildspel 22018 Bildspel 32018 Bildspel 1

Norra Allbo Hembygdsförening

Norra Allbo Hembygdsförening är en ideell förening som började sin verksamhet 1927.
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och verksamhet.

Vi arbetar för att verka för

  • natur och kulturvård
  • att genom dokumentation bevara traditioner, minnen, sägner, berättelser, bilder och alla övriga uppgifter som är av intresse för bygden
  • att verka för att föremål och platser av kulturhistoriskt värde tillvaratas och underhålls på ett värdigt sätt
  • att medverka till att gamla och skyddsvärda byggnader blir K-märkta
  • att väcka och förstärka kärleken till hembygden
  • att årligen ge ut årsboken Värendsbygder
  • att vara partipolitisk och religiöst obunden